Thư viện

Lịch sự kiện & hoạt động

Tháng Chín 2023

mặt trời Môn Th 3 đám cưới Th 5 Th 6 Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Không có sự kiện nào được công bố trong tháng hiện tại.

Xemtấtcả
  1. Giải thưởng TMLDA

    Thư viện nhận giải thưởng Thư viện xuất sắc năm 2022

    Thư viện Công cộng Thành phố Haltom đã nhận được Giải thưởng Thành tựu Thư viện Xuất sắc năm 2022 từ Hiệp hội Giám đốc Thư viện Thành phố Texas (TMLDA), một chi nhánh của Liên đoàn Thành phố Texas. Đọc tiếp ...
Cuộc họp Hội đồng Thành phố Haltom - Công nhận Giải thưởng TMLDA