Máy tính công cộng

Trạm máy tính dành cho khách hàng của Thư viện Thành phố Haltom TexasMáy tính công cộng có truy cập Internet và Microsoft Office được cung cấp miễn phí.

Hỗ trợ hạn chế có sẵn, nhưng phải được cân bằng với nhu cầu của các khách hàng khác của chúng tôi.

Chúng tôi tính phí 10 cent mỗi trang cho bản in đen trắng và 50 cent mỗi trang cho bản in màu. Chúng tôi cũng bán đĩa CD với giá 1 USD mỗi đĩa, ổ đĩa flash với giá 6.50 USD và tai nghe nhét tai với giá 2 USD.

Truy cập Internet không dây miễn phí có sẵn cho máy tính di động. Tính năng in không khả dụng đối với máy tính không dây nhưng các tệp có thể được chuyển sang máy tính in bằng CD, đĩa mềm hoặc ổ đĩa flash. Bản quyền, bảo vệ trẻ em và các luật khác phải được tuân thủ.

Các máy tính tắt 15 phút trước khi đóng cửa.