Điểm Phát Sóng Wi-Fi (Hotspot)

Điểm truy cập Wi-Fi cho phép Internet mang theo bạn về nhà! Kết nối tối đa 10 thiết bị với một điểm phát sóng. Chỉ cần kết nối không dây với thiết bị của bạn và bạn có thể duyệt internet với tốc độ lên tới 4G LTE. Với pin lớn hơn, bạn có thể duy trì kết nối lên tới 12 giờ.

Có sẵn cho cư dân thành phố Haltom. Để yêu cầu một điểm nóng, đặt giữ qua Danh mục Thư viện hoặc truy cập Bàn Dịch vụ Thư viện.


Thư viện công cộng thành phố Haltom Điểm truy cập WIFI có sẵn