CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 • TRUNG TÂM DỊCH VỤ MUNICIPAL

  4200 Hollis St. Haltom City, TX 76111

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu

  8: 00 sáng - 4: 30 chiều

 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700