Quy hoạch tổng thể công viên: 2019-2029

Thành phố Haltom - Công viên BroadwayMô hình Quy hoạch Tổng thể về Công viên, Giải trí và Không gian Mở của Thành phố Haltom 2019 đến 2029 nhằm mục đích cung cấp cho Thành phố Haltom một cơ sở thông tin để giúp hướng dẫn các quyết định liên quan đến công viên, giải trí và không gian mở. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ việc thực hiện các quyết định đó và đặt ra các hướng dẫn cho việc phát triển công viên và không gian mở trong tương lai khả thi cho Thành phố Haltom phù hợp với mong muốn của người dân.

Mô hình Quy hoạch tổng thể các công viên thành phố Haltom 2019 đến 2029 (PDF) có sẵn để tải về.