Lớp học được cung cấp

Vui lòng liên hệ với người hướng dẫn theo số điện thoại được liệt kê nếu bạn muốn đăng ký bất kỳ lớp học nào.

Khiêu vũ và nhào lộn

Học sinh sẽ học những điều cơ bản về múa ba lê, gõ nhẹ, nhạc jazz và nhào lộn. Xem thông tin sau:

 • Người hướng dẫn: Ronda Guinn
  Điện thoại: 817-454-5054
 • Lứa tuổi 3 trở lên
 • Gặp gỡ các ngày Thứ Hai từ 6:30 đến 7:30 tối
 • Chi phí: $ 45 mỗi tháng

Karate

Học nghệ thuật Karate đồng thời xây dựng sự tự tin, tính kỷ luật tự giác và có được lòng tự trọng thông qua hình thức võ thuật karate. Xem thông tin sau:

 • Người hướng dẫn: Sensei Mike Rangel
  Điện thoại: 817-901-5868
 • Mọi lứa tuổi chào đón
 • Gặp gỡ các ngày Thứ Ba và Thứ Năm từ 6:30 đến 7:30 tối
 • Chi phí: $35 một tháng