Giải đấu Thể thao

Công viên và Giải trí Thành phố Haltom cung cấp nhiều giải đấu khác nhau trong suốt cả năm. Các cơ hội cũng có sẵn cho huấn luyện viên và tình nguyện viên. Bạn có thể tìm thấy các giải đấu hiện tại đang mở để đăng ký trên trang đăng ký giải đấu Công viên và Giải trí được liên kết bên dưới. Hãy gọi cho Công viên và Giải trí Thành phố Haltom theo số 817-222-7171 để biết thêm thông tin.

Xem tất cả lịch trình và bảng xếp hạng.

Đăng ký trực tuyến cho các lớp học, giải đấu thể thao và các sự kiện khác, chẳng hạn như Haltom Stampede hàng năm được tổ chức vào tháng XNUMX hàng năm, cũng có sẵn trên trang đăng ký trực tuyến Công viên và Giải trí.