Hiệp hội Thanh niên

Hiệp hội bóng mềm nữ thành phố Haltom đã điều hành giải bóng rổ nữ vào mùa xuân. Chàng trai bóng chày do Hiệp hội bóng chày trẻ em Haltom điều hành cũng vào mùa xuân. Cả hai giải đấu đều chơi tại công trình Broadway Park của thành phố. Hiệp hội bóng đá Pee Wee thành phố Haltom quản lý bóng đá và chương trình dẫn đầu vui vẻ trong suốt mùa thu ở Broadway Park. Vui lòng kiểm tra các trang web của hiệp hội thanh thiếu niên dành cho giải đấu và thông tin liên lạc.

Hiệp hội Thanh niên