Câu hỏi thường gặp về Lập kế hoạch & Kiểm tra

Vào ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX, Hội đồng thành phố Haltom đã cập nhật các mã phát triển bằng cách thông qua các mã sau với các sửa đổi địa phương:

 • Quy chuẩn xây dựng quốc tế 2018
 • Bộ luật dân cư quốc tế 2018
 • Mã hệ thống ống nước quốc tế 2018
 • Mã Cơ khí Quốc tế 2018
 • Mã khí đốt nhiên liệu quốc tế 2018
 • Bộ luật điện quốc gia 2017
 • Bộ luật Phòng cháy Quốc tế 2018
 • Bộ luật Tiết kiệm Năng lượng Quốc tế 2018
 • Quy tắc xây dựng hiện hành quốc tế 2018
 • Quy tắc bảo trì tài sản quốc tế năm 2018
 • Mã Spa và Hồ bơi Quốc tế 2018