Đơn vị K9

Đơn vị K9 bao gồm Hạ sĩ Robert Parsons và Sĩ quan Raymond Browder. Nhóm K9 sẵn sàng xuất hiện tại các trường học và các sự kiện cộng đồng đặc biệt, nơi các quan chức thường tiến hành trình diễn các ứng dụng của họ.

Thành phố Haltom K9 Robert Parsons và Harcos 2019

Hạ sĩ Parsons được hợp tác với Harcos, một chú chó Malinois của Bỉ được huấn luyện ở Hà Lan.

Harcos đã được bảo đảm và được đào tạo bằng cách sử dụng Quỹ Tịch thu Ma túy. Con chó đôi khi được sử dụng để hỗ trợ các cơ quan khu vực khác không có đơn vị K9.

Cảnh sát thành phố Haltom Texas Sĩ quan K9 Browder và Ghost

Sĩ quan Browder hợp tác với Ghost. K9 Ghost bắt đầu sự nghiệp của mình tại Sở Cảnh sát Thành phố Haltom vào tháng 2020 năm XNUMX.

Anh ta được đào tạo về theo dõi, tìm kiếm tòa nhà / khu vực, thu hồi vật phẩm, bắt giữ tội phạm, bảo vệ người xử lý và phát hiện ma túy.