Báo cáo Cảnh sát Trực tuyến

Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt sự bất tiện cho những người tham gia vào các vụ tai nạn giao thông, Sở Cảnh sát thành phố Hạ Long đã thực hiện một quy trình trực tuyến để lấy các bản sao báo cáo của cảnh sát.

Báo cáo của cảnh sát thường sẽ có sẵn trực tuyến trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn và có thể được tải xuống/in 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Truy cập liên kết bên dưới và nhập thông tin được yêu cầu trước khi in báo cáo. Các báo cáo vẫn sẽ được cung cấp từ Đơn vị Hồ sơ của Sở Cảnh sát Thành phố Haltom từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Báo cáo Cảnh sát Trực tuyến