Thanh toán bằng thẻ tín dụng và lời xin

Sử dụng Biểu mẫu thanh toán và khiếu nại bằng thẻ tín dụng (PDF) nếu bạn muốn bào chữa và trả tiền phạt bằng thẻ tín dụng. Sau cùng, thông tin đã được hoàn thiện, vui lòng fax/gửi mẫu đơn này (và mẫu yêu cầu xử lý hoãn lại (PDF), nếu có) cho Tòa án thành phố Haltom City. Fax đến 817-222-7727 hoặc gửi thư tới:

Tòa án thành phố Haltom City
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

Tòa án không chịu trách nhiệm về trường hợp thư bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, do đó nên gọi điện lần sau cho tòa án.