Pháp lệnh Phân vùng

Các quy định phân vùng và các quận của Thành phố Haltom được thiết lập ở đây đã được thực hiện theo một kế hoạch toàn diện, nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, an toàn, đạo đức và phúc lợi chung của Thành phố Haltom. Sắc lệnh này được thiết kế, cùng với những mục đích khác, nhằm giảm bớt tắc nghẽn trên đường phố, đảm bảo an toàn khỏi hỏa hoạn, hoảng loạn và các mối nguy hiểm khác, cung cấp đủ ánh sáng và không khí trong lành; để tránh sự tập trung dân cư quá mức và tạo điều kiện cung cấp đầy đủ về giao thông, nước, nước thải, trường học, bãi đỗ xe và các yêu cầu công cộng khác.

Xem lại Sắc lệnh Quy hoạch Thành phố Haltom thông qua Municode:

Xem Pháp lệnh Phân vùng.

Sau đây là danh sách các sửa đổi đối với sắc lệnh quy hoạch thành phố Haltom: