HCPL cung cấp các điểm truy cập Wi-Fi

Điểm truy cập Wi-Fi cho phép Internet mang theo bạn về nhà! Kết nối tối đa 10 thiết bị với một điểm phát sóng. Điểm truy cập di động Franklin R910 mang đến cho bạn kết nối không dây, hầu như ở mọi nơi. Chỉ cần kết nối không dây với thiết bị của bạn và bạn có thể duyệt internet với tốc độ lên tới 4G LTE. Với pin lớn hơn, bạn có thể duy trì kết nối lên tới 12 giờ.

Dành cho cư dân thành phố Haltom. Để yêu cầu một điểm phát sóng, giữ một chỗ qua Danh mục Thư viện hoặc truy cập Bàn Dịch vụ Thư viện.