2-1-1 Texas: Hỗ trợ nguồn lực

2-1-1 Texas, một chương trình của Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Texas, cam kết giúp đỡ công dân Texas kết nối với các dịch vụ họ cần. Dù qua điện thoại hay internet, mục tiêu của họ là trình bày thông tin chính xác, được tổ chức tốt và dễ tìm từ các chương trình dịch vụ nhân sinh và y tế của tiểu bang và địa phương.211 Nguồn lực cộng đồng Texas

2-1-1 Texas là đường dây nóng dịch vụ xã hội ẩn danh, miễn phí, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Bất kể bạn sống ở đâu ở Texas, bạn có thể quay số 2-1-1 và tìm thông tin về các nguồn lực cộng đồng. Cho dù bạn cần trợ giúp tìm kiếm thức ăn hay nhà ở, chăm sóc trẻ em, tư vấn khủng hoảng hay điều trị lạm dụng dược chất, một con số là tất cả những gì bạn cần biết.