Báo cáo vi phạm mã

Các hành vi vi phạm quy tắc làm mất đi cộng đồng của chúng ta theo một số cách, bao gồm giảm giá trị tài sản, nguy hiểm cho sức khỏe và gia tăng tội phạm. Mọi báo cáo về vi phạm mã sẽ được giữ bí mật.

Vui lòng đọc thông tin bên dưới để đảm bảo bạn làm theo đúng quy trình báo cáo vi phạm mã.

Bản đồ được cung cấp bên dưới để bạn biết Cán bộ Thực thi Quy tắc nào chịu trách nhiệm cho mỗi quận. Vui lòng lưu ý nhân viên chính xác trong trường hợp bạn muốn liên hệ với họ trong tương lai về khiếu nại của bạn.


Hãy làm theo những hướng dẫn sau khi báo cáo một hành vi vi phạm quy tắc có thể xảy ra:

  • Chọn một danh mục vi phạm (Ví dụ: Phiền toái)
  • Chọn một danh mục phụ (ví dụ: Cỏ cao)
  • Hoàn thành bước 1 & 2 sẽ hiển thị màn hình vị trí địa chỉ vi phạm. Công dân nên chọn địa chỉ bằng cách sử dụng bản đồ toàn cầu GIS bên trong ứng dụng của biểu mẫu hoặc nhập địa chỉ thực ... sau đó nhấp vào “Lưu vị trí đính kèm”. Bạn phải chọn một vị trí thực tế cho vi phạm.
    • XIN LƯU Ý: Bạn chỉ có thể để lại nhận xét về khiếu nại của mình trong bước này. Vui lòng cho biết trong phần bình luận của bạn nếu bạn đang yêu cầu một cuộc gọi lịch sự về tình trạng khiếu nại của bạn. Hình ảnh kèm theo đơn khiếu nại sẽ trở thành hồ sơ vĩnh viễn của vụ việc và có thể được sử dụng trong quá trình tố tụng tại tòa. Do đó, bạn được nhắc nhở rằng bạn có thể được gọi là nhân chứng cho việc cung cấp ảnh của bạn.
  • Hoàn thành thông tin liên lạc của bạn bao gồm tên, email và điện thoại. Mọi khiếu nại vẫn được bảo mật mặc dù bạn được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ.