CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

enesvi

Bầu cử trái phiếu đặc biệt

Đề xuất A

Vào ngày 14 tháng 2022 năm 7, Hội đồng thành phố Haltom đã bỏ phiếu kêu gọi một cuộc Bầu cử Đặc biệt được tổ chức vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Các cử tri đã đăng ký của Thành phố Haltom sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho “Đề xuất A của Thành phố Haltom”, ban hành của Texas Nghĩa vụ Chung Trái phiếu cho việc xây dựng Tòa thị chính Haltom mới, nằm ngay phía nam của Thư viện Công cộng Thành phố Haltom.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700