Tin tức Flash

Đăng vào: 7 tháng 2023, XNUMX

Cập nhật tỷ lệ rác và tái chế

Xe đẩy rác thải

Tỷ lệ Thùng rác & Tái chế được cập nhật vào tháng 2023 năm 1 và có hiệu lực từ ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Xem Tỷ lệ rác & tái chế tại đây (PDF).

Đọc thêm ...

Thanh toán Tiện ích