Tin tức Flash

Thư viện

Câu chuyện 1
Đăng vào: 10 tháng 2023, XNUMX

Thư viện nhận giải thưởng Thư viện xuất sắc năm 2022

Giải thưởng TMLDA

Thư viện Công cộng Thành phố Haltom đã nhận được Giải thưởng Thành tựu Thư viện Xuất sắc năm 2022 từ Hiệp hội Giám đốc Thư viện Thành phố Texas (TMLDA), một chi nhánh của Liên đoàn Thành phố Texas. Để nhận thành công Thành tích xuất sắc của Thư viện...

Đọc tiếp ...

Thư viện