Sở Tài Chính

 
Chỉ Dẫn

Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

Link: Trang Sở Tài chính

EMAIL NHÂN VIÊN
Mẫu liên hệ phòng tài chính

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng


Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Johnson, Bão tố Giám đốc tài chính   817-222-7706  
McBeth, Selina Trợ lý Giám đốc Tài chính/Dịch vụ khách hàng   817-222-7704  
Loftis, Elise Trợ lý Giám đốc Tài chính/Kiểm soát viên   817-222-7702  
Qaddura, Hikmat Quản lý ngân sách   817-222-7715  
Milanko, Ruza Kế toán cao cấp   817-222-7703  
Madsen, Barbara (Khoản phải trả) Kỹ thuật viên tài khoản   817-222-7701  
Thợ khắc, Janet Đại lý mua   817-222-7760