Hành chính/Kế hoạch

 
Chỉ Dẫn

5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7757

Link: Mẫu liên hệ lập kế hoạch & phát triển cộng đồng

Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Clark, Donna Điều phối viên Kế hoạch & Giấy phép      
Cử nhân, Glenna Giám đốc - Kế hoạch & Phát triển cộng đồng   817-222-7734  
Smith, Erik Trợ lý Giám đốc - Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng/Quản lý Dự án Quy hoạch   817-222-7757