Dịch vụ Điều tra

 

817-222-7055

Link: Mẫu liên hệ của Sở Cảnh sát

Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Shiflett, Robert Thuyền Trưởng - Dịch Vụ Điều Tra   817-222-7055  
Hudson, Heather Trung sĩ - Điều tra hình sự   817-222-7079  
Flores, Julisa Miễn phí Nhiều Nhà ở Tội phạm   817-222-7010