Văn phòng Thư ký của Thành phố

 
Chỉ Dẫn

5024 Broadway Ave.
Thị sảnh
Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7754

Link: Trang thư ký thành phố

EMAIL NHÂN VIÊN
Mẫu liên hệ của Văn phòng Thư ký Thành phố

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng


Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Camacho, Nghệ Thuật Thư ký thành phố   817-222-7749  
Mạch, Dũng Trợ lý thư ký thành phố   817-222-7754