1. Liệt kê
  2. Bản đồ

Cơ sở dịch vụ động vật

Thành phố Haltom - Dịch vụ Động vật

53123 Midway Rd. Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7124

Công viên Birdville Trails

Tòa nhà Công viên Đường mòn Birdville Thành phố Haltom

5312 Tòa án Orval Thành phố Haltom, TX 76117

  • Đi xe đạp trên đường mòn
  • Bàn picnic
  • Sân chơi
1 nữa...

Công viên Broadway

Thành phố Haltom - Sân bóng chày Công viên Broadway

4839 Broadway Ave. Thành phố Haltom, TX 76117

  • Kim cương bóng chày / bóng mềm
  • Sân bóng rổ
  • Bàn picnic
1 nữa...

Công viên Buffalo Ridge

Đường mòn Công viên Buffalo Ridge Thành phố Haltom

5720 Đường mòn Parkwood Thành phố Haltom, TX 76117

  • Kim cương bóng chày / bóng mềm
  • Đi xe đạp trên đường mòn
  • Bàn picnic
2 nữa...

Trung tâm cứu hỏa

Biểu trưng của Sở Cứu hỏa Thành phố Haltom

5525 Haltom Rd. Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7140