CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

DỊCH VỤ NUÔI CÁNH


 • Giám sát - Jose Morales
  TRUNG TÂM CHĂM SÓC & NUÔI CON VẬT
  5312 Midway Ave. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ Hai
  1: 00 chiều - 5: 00 chiều
 • Thứ Ba - Thứ Sáu
  9: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ Bảy

  9: 00 sáng - 1: 00 chiều

 • Chủ Nhật
  Đóng

Pháp lệnh Thú y

Pháp lệnh Động vật Thành phố Haltom gần đây nhất đã được thông qua vào tháng 2013 năm XNUMX. Mục đích của nó được nêu như sau:

 • Các quy định về động vật như được thiết lập ở đây đã được thực hiện với mục đích thúc đẩy sức khỏe, sự an toàn, đạo đức và phúc lợi chung của Thành phố Haltom City. Chương này bao gồm các tiêu chuẩn quy định việc sử dụng, loại, địa điểm, duy trì, đăng ký, nuôi nhốt, an dưỡng và nuôi nhốt một số động vật nhất định. Mục đích của các quy định, điều cấm và điều khoản là để bảo vệ các giá trị trong Thành phố Haltom City, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, vật nuôi và động vật khác, và bảo vệ công chúng khỏi thiệt hại và thương tích có thể gây ra bởi động vật không được kiểm soát.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Sắc lệnh Động vật của Thành phố Haltom, được liên kết ở trên.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700