Xem Lịch

Xem tất cả các lịch là mặc định. Chọn Chọn Lịch để xem lịch cụ thể. Đăng ký nhận thông báo lịch bằng cách nhấp vào nút Thông báo cho tôi® và bạn sẽ tự động được thông báo về các sự kiện mới nhất trong cộng đồng của chúng tôi.

Thư viện

 1. Mad Science Thứ Hai

  September 18, 2023, 4:00 PM - 5:00 PM
  @

  Thư viện công cộng thành phố Haltom

  Nơi khoa học gặp gỡ niềm vui! Thưởng thức các thí nghiệm tìm hiểu về khoa học! Mỗi tháng, chúng tôi khám phá các thí nghiệm khoa học thú vị mới! Chương trình này dành cho mọi lứa tuổi, nhưng tốt nhất cho trẻ em từ lớp 2 đến lớp 5.

  Chi tiết

Các cuộc họp

 1. Ban Làm đẹp

  September 18, 2023, 6:00 PM - 7:00 PM

  Chi tiết
Cơ sở Gửi sự kiện In E-mail Đăng ký sự kiện Xem nguồn cấp dữ liệu RSS Chọn trên Lịch Mở rộng Sự sụp đổ trước Sau xuống Up Bản đồ Chia sẻ Cho xem nhiều hơn
Lịch trình sự kiện