CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Hội đồng thành phố - Truyền thuyết & Biên bản

Hội đồng thành phố họp vào ngày 2nd & 4th Thứ Hai của tháng, trừ ngày lễ và / hoặc các trường hợp đặc biệt. Phiên làm việc của hội đồng bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Phòng họp Hội đồng và Cuộc họp Thường kỳ diễn ra lúc 00 giờ tối, cũng tại Phòng họp Hội đồng. Huyền thoại được đăng ít nhất 7 giờ trước cuộc họp dự kiến ​​tại Khu phức hợp Tòa thị chính Thành phố và tại đây trên trang web của Thành phố. Biên bản được công bố, sau khi được Hội đồng thành phố thông qua, sau cuộc họp hội đồng tiếp theo. Đối với các chương trình nghị sự và số phút trước tháng 00 năm 72, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Các cuộc họp có thể được xem trực tiếp trên kênh Charter Spectrum Cable 190. Họ cũng có thể được phát trực tiếp tại https://www.haltomcitytx.com/cc-live. Các cuộc họp cũng được tải lên Trang Vimeo để xem bất cứ lúc nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Bí thư Thành phố theo số 817-222-7749.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Sáu 27, 2022
Tháng Sáu 16, 2022
Hội thảo ngân sách
Tháng Sáu 13, 2022
23 Tháng Năm, 2022
19 Tháng Năm, 2022
Hội thảo về Nhân viên & Ngân sách
17 Tháng Năm, 2022
Cuộc họp đặc biệt
9 Tháng Năm, 2022
25 Tháng Tư, 2022
11 Tháng Tư, 2022
28 Tháng Ba, 2022
14 Tháng Ba, 2022
7 Tháng Ba, 2022
Họp Hội đồng Thành phố Đặc biệt
28, Tháng 2022, XNUMX
14, Tháng 2022, XNUMX
Tháng Một 24, 2022
Tháng Một 13, 2022
Liên doanh Mtg w / Cmte Tư vấn Động vật.
Tháng Một 10, 2022
Tháng Một 3, 2022
Buổi làm việc
Thành viên Hội đồng
 • Thị trưởng - An Trường
 • Nơi 1 - Marian Hilliard
 • Vị trí 2 - Tiffany Chandler
 • Đặt 3 - Lin Thompson
 • Vị trí 4 - Eric Morris
 • Vị trí 5 - Susan Soule
 • Vị trí 6 - Kyle Smith
 • Nơi 7 - Don Cooper
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700