CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

CHUYỂN TIỀN

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Tỷ lệ từ chối Thương mại

Tỷ lệ rác thải thương mại được xác lập bằng hợp đồng với nhà thu gom rác thải của thành phố, Waste Connections.

Để có danh sách tỷ lệ rác thải thương mại liên hệ Kết nối chất thải, nhà thầu thu gom rác / tái chế của thành phố. Số của họ là 817 222-2221.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
Thẻ bài viết
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700