CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

SỞ TÀI CHÍNH

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Ngân sách FY2022 được thông qua

Adopted Fiscal Year 2022 Budget
Ngân sách Thành phố Hạ Long được Thông qua năm 2022 hiện có sẵn để xem và có thể tải xuống bên dưới ở định dạng PDF. Ngân sách đã được p ...

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2021

Báo cáo Tài chính Thường niên Toàn diện của Thành phố Haltom 2021 (CAFR) có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới. Đó là als ...
Sở Tài Chính
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700