CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

SỞ TÀI CHÍNH

 • Đạo diễn - Sidonna Foust
  TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Ngân sách FY2023 được thông qua

ngân sách fy2023 được thông qua
Ngân sách Thành phố Hạ Long được Thông qua năm 2023 hiện có sẵn để xem và có thể tải xuống bên dưới dưới dạng PDF ...

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2021

Báo cáo Tài chính Toàn diện Thường niên 2021 của Thành phố Haltom (CAFR) có sẵn để tải xuống trong PD ...
Sở Tài Chính
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700