CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

Nhân sự

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Cơ hội việc làm

Việc làm và cơ hội việc làm hiện tại có thể được xem tại liên kết dưới đây, sẽ đưa bạn đến cổng ứng dụng trực tuyến của chúng tôi. Các vị trí đã đăng được mở cho đến khi được lấp đầy (trừ khi có quy định khác) và thông tin được cập nhật vào thứ Sáu hàng tuần.

Tin tuyển dụng hiện tại

Sau khi nộp đơn cho một vị trí, bạn có thể xem trạng thái của mình trực tuyến nhưng chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi về lý do tại sao một ứng viên không được chọn cho một vị trí. Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký thông qua ứng dụng này, vui lòng e-mail ApplicationPro để được hỗ trợ.


Nhà tuyển dụng Cơ hội bình đẳng

Thành phố Haltom City không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, di truyền, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện / tái phân công, mang thai hoặc thai sản, hoặc tình trạng cựu chiến binh trong phù hợp với luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.

Americans with Disabilities Act
Theo yêu cầu của Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật 1990, thành phố Haltom City sẽ không phân biệt đối xử với những người có khuyết tật đủ điều kiện dựa trên khuyết tật trong các dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của thành phố.

Nhân sự

Tóm lược Phúc lợi Nhân viên

Các câu hỏi về các lợi ích do Thành phố cung cấp nên được chuyển đến Bộ phận Nhân sự, 817-222-7742.

Những lợi ích được vạch ra ở đây chỉ nhằm mục đích tóm tắt. Tất cả các phúc lợi được quản lý theo các văn kiện kế hoạch cụ thể và / hoặc các chính sách và thủ tục của Thành phố.


 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700