CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

SỞ TÀI CHÍNH

Phòng Mua

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Phòng Mua

Phòng mua hàng của Haltom City, hoạt động ngoài Phòng Tài chính, chịu trách nhiệm mua sắm vật liệu, vật tư, thiết bị và dịch vụ với chi phí thấp nhất và chất lượng tốt nhất để hỗ trợ hoạt động hiệu quả của thành phố Haltom.

Mục tiêu của Đại lý mua hàng của Thành phố Haltom là đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và chức năng của Thành phố nhận được lợi ích tối đa từ chi tiêu của các quỹ thành phố và các nhà cung cấp sẽ có lợi nhuận hợp lý trong việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Thành phố. Thành công trong nỗ lực này là đạt được tốt nhất với sự hợp tác lẫn nhau của từng bộ phận Thành phố, Đại lý Mua hàng và Nhà cung cấp.

Thành phố là thành viên của một số hợp tác xã mua hàng và sử dụng các nhà cung cấp được nhà nước chấp thuận khi có thể. Tại thời điểm này, Thành phố không có danh sách nhà cung cấp chính thức, tuy nhiên, các nhà cung cấp có thể liên hệ với Phòng Mua của Thành phố bằng cách nhấp vào liên kết Nhân viên Liên hệ ở bên phải. Thông tin của nhà cung cấp sẽ được chuyển tiếp đến các phòng ban thích hợp.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT DO COVID-19

Do sự bùng phát COVID-19 và nỗ lực không ngừng nhằm tạo điều kiện cho sự xa rời xã hội, Bộ phận Mua hàng của Thành phố Haltom đã đình chỉ tất cả các cuộc họp công khai trong tương lai gần.

Các cuộc họp trước khi đấu thầu

Tất cả các cuộc họp trước khi đấu thầu đều bị đình chỉ. Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn có thể gửi các câu hỏi liên quan đến thông số kỹ thuật dự thầu trước thời hạn được công bố trong mỗi hồ sơ mời thầu.

Tất cả các câu hỏi phải được gửi qua email . Hãy chắc chắn tham chiếu số giá thầu trong bài nộp của bạn.

Điều quan trọng là dành thời gian để trình bày thật cụ thể các câu hỏi được gửi và tham khảo phần và số mục liên quan đến câu hỏi của bạn. Tên của người gửi sẽ không được sử dụng khi câu trả lời cho các câu hỏi hoặc chương trình quảng cáo được xuất bản trực tuyến.

Mở thầu

Việc mở thầu công khai cũng tạm dừng vào thời điểm này. Tất cả các đợt mở thầu sẽ được hoàn thành đúng tiến độ và có sự chứng kiến ​​của Thu mua và nhân viên để đảm bảo tuân thủ tất cả các quy chế, chính sách và luật pháp của nhà nước.

Phòng Mua Bán Thành Phố Hạ Long rất trân trọng sự hợp tác và thông cảm của Quý khách trong thời gian qua.

DANH SÁCH GIÁ THẦU HIỆN TẠI

Trung tâm thực thi pháp luật - RFQ B2021-211-001

Thông báo về danh sách rút gọn Thành phố Haltom City, Texas đang chấp nhận Tuyên bố về Chứng chỉ từ các công ty quan tâm đến việc thực hiện Dịch vụ Thiết kế-Xây dựng liên quan đến Dự án Cải thiện vốn của Trung tâm Thực thi Luật Thành phố Haltom cho đến 2 giờ chiều ngày Oc ...
Không vào thời điểm này
Thông báo pháp lý
Phòng Mua
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700