CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

KHU & KHAI THÁC

Trung tâm cấp cao

 • Người giám sát - Bobbi Arthur
  Trung tâm cấp cao

  3201 Thân thiện Ln. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu

  9: 00 sáng - 3: 00 chiều

 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Ngân hàng lương thực khu vực Tarrant - Mobile Pantries

Mỗi ngày, các Cơ quan Đối tác của Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Tarrant trên khắp Bắc Texas phân phối thực phẩm tươi và đông lạnh cho hàng trăm người thông qua Mobile Pantries và Senior Share. Liên kết ở trên có quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên và địa điểm phân phối thực phẩm trên toàn Hạt Tarrant.

Ngân hàng Lương thực Tarrant
Trung tâm cấp cao
Trung tâm cấp cao
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700