Nhân sự

 
Chỉ Dẫn

Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7742

Link: Trang Nhân sự

DÒNG CÔNG VIỆC
817-222-7738

EMAIL NHÂN VIÊN
Mẫu liên hệ nhân sự

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng


Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Beckett, Toni Giám đốc Nhân sự và Quản lý Rủi ro   817-222-7741  
Saldana, Samantha Tài nguyên chung chung của con người   817-222-7737  
Quản gia, Amy Điều phối viên Nhân sự   817-222-7742