Văn phòng của Người Quản lý Thành phố

 
Chỉ Dẫn

Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

817-222-7745

Link: Trang Văn phòng Giám đốc Thành phố

EMAIL NHÂN VIÊN
Mẫu liên hệ của quản lý thành phố

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng


Nhân sự
Họ tên Yêu sách E-mail Điện thoại Điện thoại bổ sung
Phelps, Rex Quản lý Thành phố   817-222-7748  
Foust, Sidonna Trợ lý Quản lý Thành phố   817-222-7733