CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

TRƯỞNG THẨM QUYỀN

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Gợi ý

Có thể gửi trực tiếp mẫu đơn biện hộ hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Tòa án thành phố Haltom City
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700