CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

Nhân sự

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Tóm lược Phúc lợi Nhân viên

Các câu hỏi về các lợi ích do Thành phố cung cấp nên được chuyển đến Bộ phận Nhân sự, 817-222-7742.

Những lợi ích được vạch ra ở đây chỉ nhằm mục đích tóm tắt. Tất cả các phúc lợi được quản lý theo các văn kiện kế hoạch cụ thể và / hoặc các chính sách và thủ tục của Thành phố.


 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700