CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Tóm lược Phúc lợi Nhân viên

Các câu hỏi về các lợi ích do Thành phố cung cấp nên được chuyển đến Bộ phận Nhân sự, 817-222-7742.

Những lợi ích được vạch ra ở đây chỉ nhằm mục đích tóm tắt. Tất cả các phúc lợi được quản lý theo các văn kiện kế hoạch cụ thể và / hoặc các chính sách và thủ tục của Thành phố.


Nhân sự
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Điều phối viên nhân sự
817-222-7742
Job Line
817-222-7738

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700