CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

SỞ TÀI CHÍNH

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Biểu phí

Biểu phí của Thành phố Haltom được cập nhật hàng năm thông qua Bộ Tài chính khi thị trường và các trường hợp khác ra lệnh. Biểu phí phải được phê duyệt và thông qua Pháp lệnh của Hội đồng thành phố khi được thay đổi hoặc cập nhật.

Biểu phí FY2020-21 được liên kết tại đây đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt vào tháng 2021 năm 1 và có hiệu lực từ ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.


.

 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700