CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

SỞ TÀI CHÍNH

 • Đạo diễn - Sidonna Foust
  TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Biểu phí

Biểu phí của Thành phố Haltom được cập nhật hàng năm thông qua Bộ Tài chính khi thị trường và các trường hợp khác ra lệnh. Biểu phí phải được phê duyệt và thông qua Pháp lệnh của Hội đồng thành phố khi được thay đổi hoặc cập nhật.

Biểu Phí FY2023 được liên kết dưới đây đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt vào tháng 2022 năm 1 và có hiệu lực từ ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.


.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700