CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

BỘ PHẬN CHÁY / CỨU HẠN

 • Đội trưởng cứu hỏa - Brian Jacobs
  TRẠM CHỮA CHÁY MIỀN TRUNG

  5525 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ HÀNH CHÍNH

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Hội đồng công nhận "Tuần lễ EMS"

Hội đồng thành phố đã công nhận "Tuần lễ dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS)" tại cuộc họp Hội đồng thành phố ngày 23 tháng 2022 năm 22. Tuần từ ngày 28 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của Dịch vụ Y tế khẩn cấp và những người ứng cứu đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta.

Tuần lễ EMS của thành phố Haltom
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700