Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ban Dịch vụ Hỏa hoạn

Các thành viên của Hội đồng Dịch vụ Chữa cháy làm việc để cải thiện an toàn hỏa hoạn bằng cách cung cấp thông tin và hướng cho cộng đồng thông qua các chương trình an toàn và giáo dục về lửa.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Đối với chương trình nghị sự / phút trước tháng 2021 năm XNUMX, vui lòng điền và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Một 18, 2022

Hủy

Thành viên được bổ nhiệm
 • Địa điểm 1 - George Coffman
 • Nơi 2 - Debi Geltmeier
 • Vị trí 3 - Suzanne Norris - Chủ tọa
 • Vị trí 4 - Thomas Holmes
 • Đặt 5 - Betty Porter
 • Vị trí 6 - David McConnell, Phó chủ tịch
 • Đặt 7 - Kẹo cao su Francesca
 • Vị trí 8 - Joe Freitas
 • Hội đồng liên lạc - Lin Thompson
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700