CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

 • Giám đốc - Erica Gill
  THƯ VIỆN CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HALTOM
  4809 Đường Haltom. Thành phố Haltom, TX 76117
 • Thứ hai thứ năm
  10: 30 sáng - 8: 00 chiều
 • Thứ Sáu
  10: 30 sáng - 6: 00 chiều
 • Thứ Bảy
  10: 30 sáng - 5: 00 chiều
 • Chủ Nhật
  Đóng

GIỜ LÀM VIỆC

Các lớp học GED

Thư viện Công cộng Thành phố Haltom hiện KHÔNG tổ chức các lớp học GED. Do đại dịch COVID-19, một số lớp học GED đang được tổ chức ảo (Zoom). Để biết thông tin vui lòng gọi hoặc truy cập:

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700