CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

Hội đồng thành phố


Hội đồng thành phố họp vào ngày 2nd & 4th Thứ Hai của tháng, trừ ngày lễ và / hoặc các trường hợp đặc biệt. Các cuộc họp được tổ chức tại Phòng họp Hội đồng đặt tại Tòa thị chính, 5024 Đại lộ Broadway. Phiên họp làm việc của hội đồng bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Phòng họp Hội đồng và Cuộc họp định kỳ vào lúc 00 giờ tối, cũng tại Phòng họp Hội đồng. Huyền thoại được đăng ít nhất 7 giờ trước cuộc họp dự kiến ​​tại Khu phức hợp Tòa thị chính Thành phố và tại đây trên trang web của Thành phố. Biên bản được công bố, sau khi được Hội đồng thành phố thông qua, sau cuộc họp hội đồng tiếp theo.

Các cuộc họp có thể được xem trực tiếp trên kênh Charter Spectrum Cable 190. Họ cũng có thể được phát trực tiếp tại https://www.haltomcitytx.com/cc-live. Các cuộc họp cũng được tải lên Trang Vimeo để xem bất cứ lúc nào.

Thành viên Hội đồng thành phố

Thị trưởng An Trường

Thị trưởng

An Trường

 • Được bầu lại vào tháng 2021 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 2
Marian Hilliard - Vị trí 1

đặt 1

Marian Hilliard

 • Được bầu lại vào tháng 2021 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 2
Hội đồng liên hệ

- Lập kế hoạch & Phân vùng -
- Phân vùng Bd. điều chỉnh -

Marian Hilliard - Vị trí 1

đặt 3
Thị trưởng Pro-Tem

Lin Thompson

 • Được bầu lại vào tháng 2022 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 3
Hội đồng liên hệ

- ĐCSTQ -
- Ban Dịch vụ Cứu hỏa -

Susan Soule - Vị trí 5

đặt 5
Phó thị trưởng Pro-Tem

Susan Soule

 • Được bầu lại vào tháng 2022 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 3
Hội đồng liên hệ

- Cmte Tư vấn Động vật. -

Nơi 2 - Walter Grow

NƠI 2

Tiffany Chandler

 • Được bầu vào tháng 2021 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 1
Vị trí 4 - Eric Morris
NƠI 4

Eric Morris

 • Được bầu vào tháng 2022 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 1
Vị trí 6 - Kyle Smith
NƠI 6

Kyle Smith

 • Được bầu lại vào tháng 2022 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 2
Gaye Vanzant - Vị trí 7

đặt 7

Don Cooper

 • Được bầu vào tháng 2021 năm XNUMX
 • Phục vụ kỳ 1
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700