CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố được truyền trực tiếp tại đây và cũng có sẵn để xem trực tiếp trên Spectrum Cable Channel 190.

Các cuộc họp đã lưu trữ được nhúng bên dưới.

Nếu bạn đang gặp sự cố với luồng, vui lòng làm mới trình duyệt của bạn và "NGỪNG" âm thanh bên trong trình phát video.

Cuộc họp Hội đồng Thành phố sắp tới

Các cuộc họp Hội đồng Thành phố được lưu trữ

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700