CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

KHU & KHAI THÁC

 • Đạo diễn - Christi Pruitt
  Trung tâm giải trí

  4839 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ năm

  8: 00 sáng - 8: 00 chiều

 • Thứ Sáu

  8: 00 sáng - 5: 00 chiều

 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Thẻ ID Trung tâm Giải trí

Thẻ căn cước có giá $ 5 mỗi năm đối với cư dân thành phố Haltom. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng để đăng ký ID. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi Haltom City Parks & Recreation theo số 817-222-7171.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700