CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Thẻ ID Trung tâm Giải trí

Thẻ căn cước có giá $ 5 mỗi năm đối với cư dân thành phố Haltom. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng để đăng ký ID. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi Haltom City Parks & Recreation theo số 817-222-7171.

Công viên & Giải trí
Trung tâm giải trí
4839 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ Sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Thông tin / Đặt phòng
817-222-7171
Giám sát giải trí
817-281-7177
Điều phối viên điền kinh
817-281-7173

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700