CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

KHU & KHAI THÁC

 • Đạo diễn - Christi Pruitt
  Trung tâm giải trí

  4839 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ năm

  8: 00 sáng - 8: 00 chiều

 • Thứ Sáu

  8: 00 sáng - 5: 00 chiều

 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Kế hoạch tổng thể công viên '19-'29

sân bóng chày công viên rộng rãi thành phố texasMô hình Thành phố Haltom 2019-29 Quy hoạch tổng thể về Công viên, Giải trí & Không gian Mở nhằm cung cấp cho Thành phố Haltom City cơ sở thông tin để giúp hướng dẫn các quyết định liên quan đến công viên, giải trí và không gian mở. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ việc thực hiện các quyết định đó và đưa ra các hướng dẫn cho việc phát triển công viên và không gian mở trong tương lai khả thi cho Thành phố Haltom phù hợp với mong muốn của người dân.

Kế hoạch tổng thể công viên thành phố Haltom 2019-29 có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF ở trên và được nhúng bên dưới.


liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700