CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Giá thành viên - Trung tâm giải trí thành phố Haltom

Tỷ lệ thành viên cho người cư trú và người không cư trú được liệt kê dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho Trung tâm Giải trí theo số 817-222-7171.


  cư dân Không thường trú
Thẻ ghi
$ 5 / năm $ 50 / năm
Công viên & Giải trí
Trung tâm giải trí
4839 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ Sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Thông tin / Đặt phòng
817-222-7171
Giám sát giải trí
817-281-7177
Điều phối viên điền kinh
817-281-7173

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700