CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

KHU & KHAI THÁC

 • Đạo diễn - Christi Pruitt
  Trung tâm giải trí

  4839 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ năm

  8: 00 sáng - 8: 00 chiều

 • Thứ Sáu

  8: 00 sáng - 5: 00 chiều

 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Giá thành viên - Trung tâm giải trí thành phố Haltom

Tỷ lệ thành viên cho người cư trú và người không cư trú được liệt kê dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho Trung tâm Giải trí theo số 817-222-7171.


  cư dân Không thường trú
Thẻ ghi
$ 5 / năm $ 50 / năm
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700