CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Biểu mẫu Khiếu nại hoặc Khiếu nại

Nếu muốn khen ngợi hoặc khiếu nại liên quan đến việc dừng giao thông hoặc bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác với nhân viên Sở Cảnh sát Thành phố Haltom, bạn có thể làm như vậy bằng cách:

Tải xuống PDF Form

Thư đến:

Đơn vị tiêu chuẩn nghề nghiệp
5110 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

Gửi trực tuyến

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

817-222-7143

Sở Cảnh sát
5110 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Giờ mở cửa
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Trường hợp khẩn cấp
911
Lễ tân
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700