Biểu tượng mô-đun Đăng ký iCalendar

iCalendar

Để thêm một trong các nguồn cấp dữ liệu iCalendar sau vào lịch của bạn:
  1. Nhấp chuột phải vào lịch mà bạn quan tâm và chọn Sao chép lối tắt. Điều này sẽ sao chép liên kết vào clipboard của bạn.
  2. Dán liên kết vào khu vực thích hợp trong chương trình lịch của bạn.