CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Thư viện tham gia Nền tảng E-Read Texas

Thư viện Công cộng Thành phố Haltom đã tham gia E-Read Texas để mang đến cho bạn nhiều sách điện tử hơn nữa! E-Read Texas là một chương trình cung cấp cho các thư viện quyền truy cập vào hơn 6,000 đầu sách điện tử. Các tiêu đề này có sẵn trên một ứng dụng có tên SimplyE hoặc thông qua trang mạng. Điều quan trọng cần lưu ý là SimplyE không thay thế OverDrive / Libby. Ứng dụng SimplyE kết hợp tất cả các tài liệu từ OverDrive và E-Read Texas để làm cho trải nghiệm đọc điện tử của bạn thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thích chỉ sử dụng OverDrive / Libby, bạn vẫn có tùy chọn đó.

Nếu bạn muốn xem SimplyE, hãy tải xuống ứng dụng tại Apple App Store or Cửa hàng Google Play. Sau khi tải xuống, hãy nhấp vào “Cài đặt” và sau đó nhấp vào “Tài khoản”. Nhấp vào “Thêm Thư viện” và cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy “Thư viện Công cộng Thành phố Haltom.” Bạn sẽ cần đăng nhập bằng số thẻ thư viện của mình. Mọi thắc mắc vui lòng gọi cho thư viện theo số 817-222-7786.

Những bài viết liên quan
Thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700