CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

 • THƯ VIỆN
  4809 Đường Haltom. Thành phố Haltom, TX 76117
 • Thứ hai thứ năm
  10: 30 sáng - 8: 00 chiều
 • Thứ Sáu
  10: 30 sáng - 6: 00 chiều
 • Thứ Bảy
  10: 30 sáng - 5: 00 chiều
 • Chủ Nhật
  Đóng

GIỜ LÀM VIỆC

Thư viện nhận được khoản tài trợ nâng cao bộ sưu tập

Được trao giải thưởng của Liên hoan sách Texas

Thư viện Công cộng Thành phố Haltom đã được trao giải Tài trợ Nâng cao Bộ sưu tập tại Lễ hội Sách Texas năm 2021. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để tăng cường bộ sưu tập tiếng Việt của thư viện. Nhân viên thư viện rất vui mừng và cảm ơn vì đã nhận được khoản tài trợ này. Thông báo sẽ được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội và hiển thị sẽ được tạo trong thư viện khi sách được nhận.

Khoản tài trợ này sẽ không thể thực hiện được nếu không có Lễ hội Sách Texas, diễn ra hàng năm ở Austin, Texas. Năm nay Lễ hội sẽ được tổ chức cả ảo và trực tiếp. Truy cập phương tiện truyền thông xã hội của họ và trang mạng để biết thêm thông tin chi tiết.

Haltom library of the city of State đã được nhận tài trợ từ Texas Book Festival Collections Enhancement Grant (hội chợ giúp nâng cao công việc sưu tập của Tiểu Bang Texas). This tài khoản sẽ được sử dụng để làm tổng hợp các sách Việt Ngữ của thư viện. Thư viện nhân viên rất vui mừng và cảm kích vì đã nhận được tài khoản này.

Thông báo sẽ được thực hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội và các sách Việt Ngữ này sẽ được hiển thị trong thư viện ngay khi chúng tôi nhận được sách. This tài khoản sẽ không thể thực hiện được nếu không có Hội Chợ Sách Texas (Lễ hội Sách Texas). Đây là hội chợ được diễn ra hàng năm ở thành phố Austin, Texas. Năm nay Hội Chợ Sách sẽ được tổ chức qua mạng và trực tiếp. Xin vui lòng truy cập mạng xã hội và trang web của hội chợ tại mạng trang: (https://www.texasbookfestival.org/) để biết thêm chi tiết.

hình bên dưới (L> R): Thủ thư người lớn Lani Hahn, Thị trưởng An Trường & Giám đốc Thư viện Erica Gill

Mayor Truong with Library Director Erica Gill & Senior Adult Librarian Lani Hahn
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700