CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Bản đồ Với Các Điểm ưa thích

Bản đồ chi tiết về các đường phố và cấu trúc của Thành phố Haltom được nhúng bên dưới và có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới.

Bản đồ được tạo ra từ bộ phận GIS của Cục Công nghệ Thông tin Thành phố Haltom.

 

Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Giám định
817-222-7730
Lập kế hoạch
817-222-7757

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700